Regulamin i zasady zwrotów oraz reklamacji dla portalu ogłoszeń www.infodrawsko.pl:

 1. Ogólne zasady:
 2. a) Portal www.infodrawsko.pl jest platformą internetową służącą do publikowania ogłoszeń. Użytkownik, który publikuje ogłoszenie, jest zobowiązany do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów.
 3. b)Użytkownik, który publikuje ogłoszenie, oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży lub wynajmu przedmiotu lub usługi, które opisuje w ogłoszeniu.
 4. c) Portal www.infodrawsko.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych przez użytkowników.
 5. d) Wszelkie reklamacje dotyczące ogłoszeń należy składać bezpośrednio do użytkownika, który je opublikował.
 6. Zasady zwrotów:
 7. a) Użytkownik, który zakupił produkt lub skorzystał z usługi opisanej w ogłoszeniu, ma prawo do zwrotu w ciągu 14 dni od daty zakupu.
 8. b) Zwrot może być dokonany wyłącznie w przypadku, gdy produkt lub usługa jest w stanie nienaruszonym i nie był używany.
 9. c) Koszt zwrotu ponosi kupujący.
 10. d) Portal www.infodrawsko.pl nie bierze odpowiedzialności za jakość sprzedawanych produktów lub usług. W przypadku reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio z użytkownikiem, który opublikował ogłoszenie.
 11. Zasady reklamacji:
 12. a) Użytkownik, który zakupił produkt lub skorzystał z usługi opisanej w ogłoszeniu, ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności z opisem ogłoszenia lub wad produktu lub usługi.
 13. b) Reklamację należy zgłosić bezpośrednio do użytkownika, który opublikował ogłoszenie.
 14. c) Użytkownik, który publikuje ogłoszenie, jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i podjęcia odpowiednich działań w celu jej rozwiązania.
 15. d) W przypadku braku rozwiązania problemu przez użytkownika, który opublikował ogłoszenie, użytkownik ma prawo skorzystać z pomocy prawnika lub organów ścigania.
 16. e) Portal www.infodrawsko.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkowników w wyniku transakcji dokonanych na portalu.
 17. Postanowienia końcowe:
 18. a) Portal www.infodrawsko.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i zasad zwrotów oraz reklamacji.
 19. b) Zmiany w regulaminie i zasadach zwrotów oraz reklamacji wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej portalu.
 20. c) W przypadku zmiany

regulaminu i zasad zwrotów oraz reklamacji, użytkownik będzie zobowiązany do ich przestrzegania od momentu ich wejścia w życie.

d) W przypadku konfliktu między użytkownikami portalu www.infodrawsko.pl, użytkownik zobowiązuje się do rozwiązania problemu w sposób pokojowy, bez uciekania się do działań nielegalnych lub naruszających prawa innych osób.

e) Niniejszy regulamin i zasady zwrotów oraz reklamacji podlegają polskiemu prawu, a wszelkie spory wynikające z jego zastosowania będą rozpatrywane przez właściwe sądy polskie. f)

Użytkownik korzystający z portalu www.infodrawsko.pl potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zasadami zwrotów oraz reklamacji i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.